Yhteisenkankaan tuulipuistohanke

8-11
kpl
141
m
117
m
3-5
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 8–11 tuulivoimalan tuulipuistoa Raahen kaupunkiin, Yhteisenkankaan alueelle. Tuulivoimaloiden määrä tarkentuu hankkeen jatkosuunnittelun aikana.

Yhteisenkankaan tuulipuistoalue sijoittuu Raahen kaupungin itäosaan, noin 12 km etäisyydelle kaupungin keskustasta. Alueen itäreunama ulottuu myös Siikajoen kunnan alueelle.

Lupamenettely

Hankkeen YVA-menettely on saatu päätökseen vuonna 2013. Raahen itäosiin sijoittuville tuulivoima-alueille, joihin Yhteinenkangas kuuluu, tehtiin yhteinen ympäristövaikutusten arviointi, jossa otettiin huomioon kaikkien suunnitteilla olevien tuulipuistojen ympäristövaikutukset sekä niiden yhteisvaikutukset. Arvioinnin tuloksia käytetään hankkeen suunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-dokumentteihin voi tutustua oheisesta linkistä:

Ymparisto.fi

Yhteisenkankaan tuulivoimahankkeen kaavoitusprosessi on aloitusvaiheessa. Kaavoitusprosessin etenemistä voi seurata oheisen linkin kautta:

https://www.raahe.fi/kaavoitus/yhteinenkankaan-tuulivoimapuisto

Energiantuotanto

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Reposaaren tuulipuisto

10 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW