Siirry sisältöön

Blogi: Tuulivoima on vastuuta luonnosta

Kirjoittaja: Paula Mäkeläinen, vastuullisuuspäällikkö, Suomen Hyötytuuli

Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on ensisijaisen tärkeää etenkin ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Tämän rinnalla kulunut reilu vuosi on osoittanut, miten oleellista on myös oma kotimainen sähköntuotanto omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta. Jokainen energiamuoto vaikuttaa tavalla tai toisella ympäristöön, missä energiaa tuotetaan. Vastuullisella ja ennakoivalla toimintatavalla pystymme kuitenkin minimoimaan vaikutukset ja ehkäisemään niitä.

Kaikkein tärkein ja merkittävin tuulivoiman ympäristövaikutus on energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Siksi tuulivoimalla on vahva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, mikä puolestaan tukee ympäristön ja lajien säilymistä sekä elpymistä.

Koska me Suomen Hyötytuulella hallitsemme tuulipuistojemme koko elinkaaren hankesuunnittelusta rakentamiseen, tuotantoon ja purkuun saakka, pystymme kiinnittämään huomiota myös voimala-alueen maa- ja meriekosysteemiin pitkäjänteisesti ja ennakoivasti. Tuulivoima-alan edelläkävijänä panostamme aktiiviseen kehittämiseen, joista esimerkkejä ovat lintututka, pitkäaikaiset melumittaukset sekä kierrätyksen ja uusiokäytön kehittäminen. Koko elinkaaren näkökulma sitouttaa meidät alueen hyvinvointiin vuosikymmeniksi, mikä on hyvä lähtökohta vastuulliselle tekemiselle.

Vastuullisuutta maalla ja merellä

Maatuulivoimalla ja merituulivoimalla ympäristövaikutukset ovat hyvin erilaisia. Maatuulivoiman rakentaminen edellyttää luonnollisesti muutoksia tuulivoimapuiston luontoalueelle. Haluamme kehittää ja rakentaa maatuulivoimaa tavalla, joka huomioi alueen ekosysteemin ja luontoarvojen ylläpitämisen sekä edistää kestävää metsänhoitoa. Merituulivoiman hankekehittämisessä ja rakentamisessa haluamme tunnistaa vaikutukset Itämeren vedenalaiseen meriluontoon ja linnustoon, minkä myötä voimme kehittää tapoja ehkäistä ympäristövaikutuksia.  Veden alla esimerkiksi voimaloiden perustusten ja kaapeleiden rakentamisen vaikutukset on tärkeää tunnistaa, ja veden päällä ilmassa haluamme suojella linnustoa. Merellä tuotettava uusiutuva energia vahvistaa ilmastonmuutoksen hillinnän kautta Itämeren hyvinvointia.

Osana ympäristövastuullista toimintaa kiinnitämme huomiota resurssitehokkuuteen sekä päästöjen vähentämiseen ja ehkäisemiseen koko tuulivoiman elinkaaren läpi. Pyrimme myös tunnistamaan hankintaketjun eli laitteiden ja komponenttien raaka-aineiden alkuperää ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tuulivoiman tuotanto- ja purkuvaiheiden aikana panostamme komponenttien ja raaka-aineiden kierrätykseen ja olemme mukana kierrätykseen liittyvässä kehitystyössä.

 Uusiutuvaa ja vastuullista kotimaista energiaa

Suomen Hyötytuuli Oy:n tavoitteena on rakentaa kestävämpää maailmaa. Tuottamamme uusiutuva tuulisähkö tavoittaa ison osan suomalaisista meidät omistavien alueellisten energiayhtiöiden kautta. Tämä ja koko tuulivoimatuotannon elinkaaren hallinta antaa hyvät eväät vastuulliseen uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Omistajamme ovat Helen (Oy Mankala Ab), Alva-yhtiöt, Lahti Energia, Lappeenrannan Energia, Pori Energia, Tampereen sähkölaitos, Turku Energia ja Vantaan Energia.

Tuuli on loputon luonnonvara, jota haluamme hyödyntää viisaasti yhdessä ja edelläkävijänä parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

 Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen (HTM, Sosionomi) on Suomen Hyötytuuli Oy:n vastuullisuuspäällikkö, jolle on tärkeää vaikuttaa myönteisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisiin. Merkityksellinen tekeminen yhdessä asiantuntijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa tekee tämän mahdolliseksi.