Siirry sisältöön

Tuulivoima tuo kuntiin jopa yli miljoonan kiinteistöveroa vuodessa

Vuoden alusta voimaan tulleen veromuutoksen ansiosta kunnat saavat jatkossa entistä selkeästi suuremmat verotulot tuulivoimaloistaan. Tuulivoimaloista maksettu kiinteistövero nousee, kun tuulipuistoissa sijaitsevista tuulivoimaloista aletaan periä yleisen kiinteistöveron sijaan voimalaitoksen kiinteistöveroa. Korotus on noin kolminkertainen aiemmin maksettuun yleiseen kiinteistöveroon nähden. Suomen kuusi suurinta tuulivoimakuntaa saavat kuluvana vuonna olemassa olevista tuulivoimaloistaan noin 1,4 – 0,7 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvu lisää tuulivoiman houkuttelevuutta kunnille.
”Maakuntauudistuksen yhteydessä kuntien suhteellinen velkaantuneisuus lisääntyy. Samaan aikaan tarvitsemme entistä rohkeampaa panostusta paikkakunnan elinvoimaa vahvistavaan palvelutuotantoon ja matkailun ohella muidenkin elinkeinojen toimintaedellytyksiin. Tuulivoiman kiinteistöverot vahvistavat talouttamme noin yhden tuloveroprosentin verokertymän verran. Tällä lisätulolla on huomattava merkitys vauhdittaessamme Kalajoen positiivisen kehityksen kierrettä”, kertoo Suomen suurimman tuulivoimakunnan, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Kalajoella pyöri vuoden 2017 lopussa 64 tuulivoimalaa.
Lue lisää Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteesta.

Vastaa