Siirry sisältöön

Blogi: Tuulivoimaloiden kierrätyksen edelläkävijä 

Kirjoittaja: Marjut Heinonen, viestintäsuunnittelija, Suomen Hyötytuuli

Suomen Hyötytuuli kantaa vastuun tuulivoimaloistaan koko niiden elinkaaren ajan hankekehityksestä rakentamiseen, tuotantoon, ylläpitoon ja purkuun asti. Olemme vastuullinen edelläkävijä tuulivoimaloiden purkamisessa ja ensimmäinen tuulivoimatoimija Suomessa, joka kierrätti purkamiensa tuulivoimaloiden siivet sementin valmistuksen rinnakkaisprosessissa. KiMuRa-hankkeen osana pilotoitu siipien kierrätys tuo varteenotettavan ratkaisun tuulivoima-alan tulevaisuuden kierrätystarpeisiin.   

Toukokuussa 2022 Suomen Hyötytuulen Reposaaren tuulipuiston kolme tuulivoimalaa oli tulossa teknisen käyttöikänsä loppupuolelle. Voimalat olivat Suomen ensimmäiset teollisen mittakaavan (1 MW) tuulivoimalat ja edustivat sen aikaista korkeaa teknologiaa tuulivoima-alalla. ”Säännöllisillä huolto- ja ylläpitotoimilla varmistetaan tuulivoimaloiden pitkä käyttöikä. Kun tuulivoimala on tulossa elinkaarensa loppupäähän, teemme suunnitelman sen purkamisesta, osien ja materiaalien kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä sekä alueen maisemoinnista. Kun tuli aika purkaa hyvin palvelleet Reposaaren Pengertien voimalat, halusimme pilotoida voimaloiden siipien kierrättämistä KiMuRa-hankkeessa”, kertoo Suomen Hyötytuulen tuotantojohtaja Leena Hacklin. 

Tuulivoimalat kierrätetään jo nyt tyypillisesti 80–95-prosenttisesti, mutta siipien kierrätys on ollut haasteellista. Ympäristöministeriön rahoittama ja Muoviteollisuuden vetämä KiMuRa-hanke etsi tähän ongelmaan ratkaisua. Hankkeeseen osallistui seitsemän komposiittiteollisuusyritystä, Kuusakoski Recycling ja loppukäyttäjää edustava Finnsementti. Hankkeen tavoitteena oli löytää kierrätystapa teollisuuden muovikomposiitille, jota käytetään tuulivoimaloiden siipien lisäksi muun muassa suksissa ja lasikuituveneissä. Hankkeen ansiosta siivet voitiin kierrättää kotimaassa sen sijaan, että ne olisi toimitettu ulkomaille käsiteltäviksi. 

”Meille Suomen Hyötytuulessa vastuullisuus on tärkeää myös voimaloiden purussa. Olemme tyytyväisiä siihen, että Kuusakoski pystyi tarjoamaan täysin kotimaisen kierrätysratkaisun myös tuulivoimaloiden siiville. Ne hyödynnettiin 100-prosenttisesti sementin valmistuksen rinnakkaisprosessissa ja energiana jätteenpolttolaitoksessa”, Leena Hacklin kiittelee yhteistyötä. 

Siivet löysivät tiensä sementin valmistukseen 

Porin Reposaaren maantien vieressä sijaitsevien tuulivoimaloiden purku oli vaativa operaatio: purettavat komponentit olivat isokokoisia ja tuulivoimalat sijaitsivat merenrannassa lähellä tietä ja sähkölinjaa. Purkutyö tehtiin pääasiassa öiseen aikaa, jotta paikallisliikenteelle koituisi mahdollisimman vähän haittaa. Isojen tuulivoimalaelementtien purku ja siirtely vaatii turvallisuussyistä vähätuulista säätä. Vuonna 2022 toukokuun alku on tuulista aikaa, joten projektin aikataulua jouduttiin sääolosuhteiden vuoksi venyttämään.  

Kierrätykseen menevät siivet kuljetettiin erikoiskuljetuksina Kuusakoski Recyclinging Porin-toimipisteelle, missä varmistettiin, että siipien muovikomposiitti on kierrätyskelpoista. Sen jälkeen siivet pilkottiin pieniin osiin ja toimitettiin Kuusakosken Hyvinkään-toimipisteelle sopivaan palakokoon murskattavaksi. Hyvinkään murskausteknologia ja komposiittimateriaalin pölynhallintajärjestelmä kehitettiin KiMuRa-hankkeessa. 

Muovikomposiittimurska syötettiin sementtiprosessin raaka-aineeksi Finnsementille, jossa se hyödynnetään sataprosenttisesti. Sementin valmistus on energiaintensiivinen prosessi, jossa komposiittien rakenneosana käytettävät muovit korvaavat fossiilista polttoainetta. Tämä vähentää prosessin CO2-päästöjä merkittävästi. 

Voimaloiden osia varaosakäyttöön 

Purettujen voimaloiden teräksiset tornilohkot sekä alumiini- ja kupariosat prosessoitiin Kuusakosken tehtaalla Porissa. Muut osat otettiin Suomen Hyötytuulen voimaloiden varaosakäyttöön tai kierrätettiin. Voimaloista säästettiin mahdollista uudelleenkäyttöä varten muun muassa konehuoneita, sähkökeskuksia, kolme siipeä, elektroniikkaa ja kaapeleita. Purettujen tuulivoimaloiden betoniperustuksia poistettiin alueen omistajan, Porin kaupungin ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.  

Yhteinen tahtotila 

Muoviteollisuuden, kierrätystoimijoiden ja tuulivoima-alan yhteistyöllä on merkittävä vaikutus tuulivoima-alan vastuullisuuden kehittymiselle. Tällä hetkellä yli 95 prosenttia Suomen tuulivoimaloista on vasta alle kymmenen vuotta vanhoja, joten nyt on hyvä hetki luoda toimivia malleja kierrätykselle. Euroopan tuulivoima-ala on asettanut itse itselleen siipien kaatopaikkakiellon vuodesta 2025 alkaen, eli yhteinen tahto kierrätyksen lisäämiseen alalta jo löytyy.  

Katso video Reposaaren voimaloiden purusta