Siirry sisältöön

Tuulivoiman ja muiden tuotantomuotojen vastakkainasettelu on turhaa

Julkisuudessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua tuulivoimasta ja sitä on kritisoitu mielipidekirjoituksissa mm. tehottomuudesta ja ylisuurista tuista. Tuulivoimasta on tehty kirjoituksissa syypää moneen asiaan.
Tilanne ei kuitenkaan ole ihan niin mustavalkoinen kuin keskustelussa annetaan ymmärtää.
Ei suomalainen tuulivoima tehotonta ole. Tuulihan on täysin ilmainen polttoaine, eikä se aiheuta vahingollisia päästöjä ilmakehään. Kerran rakennettu tuulivoimala tuottaa ilmaisella polttoaineella sähköä purkamiseensa saakka. Tuulivoimalan valmistamiseen käytetty sähkö on tuotettu takaisin jo reilusti alle yhdessä vuodessa. Uusimpien tutkimusten mukaan tuulivoimaa mahtuu sähkömarkkinalle vaivatta ainakin 15 TWh, eli kaksinkertainen määrä vuoden 2020 tavoitteeseen verrattuna.
Väitetään myös, että syöttötariffilaki tarjoaisi sadan tai kahdensadan prosentin valtion tuen tuulivoimalle. Väitettä on mahdoton ymmärtää. Tuulivoiman tuottaja myy sähkönsä sähkömarkkinoille samalla tavalla kuin kaikki muutkin sähköntuottajat ja saa siitä saman markkinahinnan kuin muut. Syöttötariffi takaa tuulivoimalle tietyn hinnan. Jos markkinahinta on takuuhintaa alhaisempi, tuulivoiman tuottajalle maksetaan erotus. Nykyisillä markkinahinnoilla erotus on ollut 30–50 euron luokkaa per MWh. Heikkotuulisina hetkinä, joita Suomessa on vähän, ei kerry tariffiakaan maksettavaksi.
Valtiovalta tukee suomalaista elinkeinoelämää ja kansalaisia monin eri tavoin. Yksi tuen muodoista on energiatuki. Sillä tuetaan kotimaisen energiantuotannon kasvua ja sitä kautta omavaraisuuttamme. Omavaraisuuden lisääntyminen vähentää tarvetta tuoda energiaa ulkomailta ja säästää siten rahaa, jota voidaan käyttää vaikka monien peräänkuuluttamiin bio- ja aurinkoenergiakohteisiin.
Tuulivoima ei siis ole kotimaisten innovaatioiden tukemisen esteenä, päinvastoin. Lisäksi tuulivoiman saama taloudellinen tuki on yksi läpinäkyvimmistä tukimuodoista Suomessa. Harvoin keskustelemme julkisuudessa muun teollisuuden tai yritysten saamista valtion tuista.
Tuulivoimaa kritisoidaan myös siitä, että tuulivoimaan kohdistuu ulkomaisia investointeja ja moititaan kotimaisten laitevalmistajien puutetta. Kritiikkiä on vaikea ymmärtää tilanteessa, jossa kotimainen raha ei riitä maamme talouden pyörittämiseen ja ulkomaisia investointeja houkutellaan Suomeen monin keinoin. Tuulivoima on vain yksi tarjotuista investointikohteista. Ulkomaista investointirahaa löytyy kaikkialta Suomesta, erityisesti yritysmaailmassa, ja se on nykymaailmassa monien liiketoiminnan edellytys.
Kotimaisten laitevalmistajien puute sen sijaan vaivaa kaikkea energiantuotantoa. Ostamme aina joko polttoainetta tai tuotantolaitteita ulkomailta. Aurinko- tai bioenergia tai muukaan tuotantomuoto ei tee tässä poikkeusta.
Toisaalta ulkomaiset laitevalmistajat käyttävät mielellään suomalaista osaamista, esimerkiksi Rautaruukin terästä. Tämäkin on osa kansantaloutemme dynamiikkaa.
Ulkomaisista investoinneista huolimatta kaikki tuotettu energia jää Suomeen. Ja hyvä niin, sillä ilman lämpöä ja sähköä emme täällä pärjää. Valtaosa Suomessa toimivista tuulivoimayhtiöistä on lisäksi suomalaisessa omistuksessa. Esimerkiksi Suomen Hyötytuulen omistaa kahdeksan suurta suomalaista energiayhtiötä, joiden omistajia ovat suomalaiset kaupungit ja sitä kautta asukkaat itse.
Tuulivoiman ja muiden energian tuotantomuotojen vastakkainasettelu on turhaa. Keskitytään mieluummin yhteistyöhön, tehon lisäämiseen ja teknisiin ratkaisuihin, joiden avulla rakennamme itsellemme saasteettomampaa ja omavaraisempaa energiatulevaisuutta Suomeen. Olemassa olevan kapasiteettimme vanhetessa tarvitsemme kaikkia puhtaita keinoja käyttöön.
Miia Wallén
Johtaja, hankekehitys, Suomen Hyötytuuli Oy
Suomen Tuulivoimayhdistyksen varapuheenjohtaja

Vastaa