Siirry sisältöön

Uutta tutkateknologiaa: merituulivoimalat suunnitellaan yhdessä linnustotutkijoiden kanssa

Porin Tahkoluotoon rakennetaan maailman ensimmäinen jääolosuhteisiin soveltuva merituulipuisto, johon integroidaan maailmalla jo toimivaksi testattua linnustotutkateknologiaa. Pöyry Finland Oy suunnittelee ja toteuttaa hankkeen linnustoseurannan ja toimii asiantuntijana linnustotutkan hankinnassa. Kymmenen tuulivoimalan projektissa käytetään voimaloiden tutka-avusteista pysäytysautomatiikkaa ja tutkitaan lintujen karkotusmekanismien toimivuutta ensimmäistä kertaa Suomessa. Noin 500 000 euroa maksavan tutkan avulla seurataan myös lintujen lentoreittejä ja niiden mahdollisia muutoksia. Ensi kesänä alkava linnustotutkimus jatkuu koko tuulipuiston elinkaaren ajan.

Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset minimoidaan

Yksi tuulipuistojen rakentamisen edellytyksistä on laaja, lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi, joka koskee myös linnustoa. Tuulivoimatuotannon linnustovaikutukset riippuvat tuulipuiston koosta, teknisistä ratkaisuista, maantieteellisestä sijainnista ja alueen lintulajeista. Porin Tahkoluodon merituulipuistoon liittyvään linnustotutkimukseen osallistuvat mm. VTT, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö ja Pöyry Finland Oy. Pöyry Finland on tehnyt hankkeen linnustoarvion ja vastaa viranomaisten hyväksymästä linnuston seurantaohjelmasta, joka koostuu linnuston laskennasta ja visuaalisesta havainnoinnista sekä tutkaseurannan aineiston analysoinnista.
”Tahkoluodon merituulipuiston pitkäaikaisen linnustotutkimuksen tulokset ovat tärkeitä, sillä Suomessa tuulivoiman linnustovaikutusten tutkimisesta ei ole juurikaan kokemusta, maailmaltakin vasta noin kymmenen vuoden ajalta. Vaikutukset lintuihin ovat aina laji- ja paikkakohtaisia. Merellä sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa tutkitaan mahdollisia este- ja häirintävaikutuksia sekä elinympäristömuutoksia”, sanoo Pöyry Finland Oy:n vanhempi suunnittelija, linnustoasiantuntija Aappo Luukkonen.
”Lintujen törmäysriskiä voidaan vähentää tutka-avusteisella voimaloiden pysäytysautomatiikalla ja karkotusmekanismeilla. Voimala voidaan pysäyttää automaattisesti, jos lintu lentää liian lähelle tuulipuistoa tai yksittäistä voimalaa. Lintututkan avulla tutkitaan tuulivoimaloiden vaikutusta lentoreitteihin pitkän ajan kuluessa eli ennen tuulipuiston rakentamista ja sen aikana sekä tuulipuiston ollessa toiminnassa”, sanoo VTT:n tuulivoimatiimin päällikkö Geert-Jan Bluemink.
Lentokentilläkin käytössä oleva linnustotutkateknologia täydentää maastohavainnointia. Laajoilla havainnoinneilla ja laskennoilla tarkkaillaan usean vuoden ajan tuulivoimaloiden läheisyydessä pesiviä, muuttavia ja levähtäviä lintuja, kuten kahlaajia, tiiroja ja lokkeja. Selkälokkien ja merikotkien seurannassa käytetään myös erilaisia kameroita ja antureita.
Merituulipuistohankkeesta vastaa kotimaisen tuulienergian tuottaja ja kehittäjä Suomen Hyötytuuli Oy, jonka omistavat kahdeksan suurta suomalaista kunnallista energiayhtiötä. Yrityksellä on tuulipuistot Porissa ja Raahessa sekä kymmenen tuulipuistoprojektia eri puolilla Suomea.
Pöyryn Energia-liiketoimintaryhmä on lisäksi aiemmin tehnyt Tahkoluodon merituulipuistohankkeen toteutettavuusselvityksen ja avustanut rakennusluvan hakemisessa.

Lisätietoja:
Jaana Tyynismaa, johtaja, Ympäristö-yksikkö, Pöyry Finland Oy
puh. 040 568 2642, jaana.tyynismaa@poyry.comThe threat posed to birds by wind turbines has long been debated. A wind farm being built off Finland’s west coast will feature a new system designed to limit the danger – potentially setting a new standard for future wind power facilities in the country.
The 11-turbine maritime wind park to open next summer on Tahkoluoto island offshore from Pori will be unusual in global terms. It will include a new bird radar. Pori’s coastal and delta area is one of Finland’s most important areas for migratory birds.
The radar, which costs around half a million euros, will track avian flight patterns and potential changes in them. The bird research is to carry on as long for the entire lifespan of the wind park.

Automatic braking mechanism

“Finland has hardly any experience in researching the impact of wind power on birdlife; internationally it’s only been studied for about a decade,” says Aappo Luukkonen, an avian issues specialist with the major Finnish consulting firm Pöyry.
The Pori facility will also test mechanisms to keep birds away and to stop the turbines when they are approaching it.
“Turbines can be automatically braked if a bird flies too close to the wind park or an individual unit,” says Geert-Jan Bluemink, leader of the wind power research team at the VTT Technical Research Centre of Finland.
His institution is taking part in the bird research at Suomen Hyötytuuli’s Tahkoluoto wind park, along with Pöyry and the Pori unit of the Tampere University of Technology.

Vastaa