Siirry sisältöön

Vastaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskevaan kyselyyn

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa Selkämeren kansallispuiston alueen käyttäjiltä siitä, kuinka suunniteltu tuulipuistohanke koetaan sekä mitä näkemyksiä hankkeen vaikutuksista kansallispuiston kävijöillä on. Kysely on avoinna 15. elokuuta asti.
Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porin edustan avomerialueelle, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydelle Tahkoluodon satama-alueesta. Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Selkämeren kansallispuistoon.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tehty vuosina 2020–2021 ja hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimisen alueelle. Kaavoitus on vireillä ja kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2021.
Kyselystä saatuja tietoja hyödynnetään hankkeen kaavaprosessissa ja jatkosuunnittelussa. Kyselyn toteuttamisesta vastaa AFRY Finland Oy Suomen Hyötytuuli Oy:n toimeksiannosta.
Alueen käyttäjiä toivotaan osallistuvan kyselyyn ja näin osaltaan varmistavan, että Selkämeren kansallispuiston kävijöiden näkemykset hankkeesta tulevat huomioitua hankkeen jatkosuunnittelussa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan AFRYn asiantuntijat. Mikään henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.
Yksityiskohtaisempia tietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista löydätte ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA
Hankkeen kaavoituksesta löydätte tietoa Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.pori.fi/merituulipuisto
Tästä kyselyyn:
https://fi.surveymonkey.com/r/Tahkoluoto

Vastaa