Siirry sisältöön

Rakennamme kestävämpää maailmaa

Yhtiömme tärkeimmät arvot ovat vastuullisuus, tehokkuus ja edelläkävijyys. Näiden pohjalta rakennamme kestävämpää maailmaa. Tuotamme uusiutuvaa energiaa maalla ja merellä meidät omistaville alueellisille kaupunkienergiayhtiöille, turvaamme kotimaista huoltovarmuutta ja osallistumme toimivan sähköverkon ylläpitämiseen ja tukemiseen. Toimimme muun muassa pohjoisten olosuhteiden merituulivoiman rakentamisessa ja tuotannossa vastuullisen uusiutuvan energiantuotannon suunnannäyttäjänä. Omistajiemme kautta tuottamamme sähkö ohjautuu kotimaisen teollisuuden ja suomalaisten käyttöön.

Luonnolla on itseisarvo, ja haluamme huomioida luontoarvot kaikessa toiminnassa.  Tuottamallamme uusiutuvalla energialla autamme omistajiamme saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset hiilineutraaliustavoitteet. Tavoitteemme on edistää vihreää siirtymää ja uusiutuvan energian tuotantoa kestävällä tavalla siten, että luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan hiilineutraaliuden ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen rinnalla. Näin voimme turvata luonnon hyvinvoinnin ja tulevien sukupolvien elinehdot.  Kehitämme jatkuvasti vaatimukset ylittäviä tapoja tehdä luontoseurantaa sekä suojella luontoa ja uhanalaisia lajeja. Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat Tahkoluodon lintututka, toteuttamamme pitkäkestoiset pesimälinnuston seurannat ja maakotkan tekopesien rakentaminen. Kehitämme toiminnassamme myös kiertotalouteen sekä materiaali- ja resurssitehokkuuteen liittyvää osaamista ja tietämystä ja huolehdimme ympäristöturvallisuudesta tuulipuistoissamme läpi niiden elinkaaren.

Meille on tärkeää toimia hyvässä ja avoimessa vuorovaikutuksessa tuulivoima-alueiden sidosryhmien kuten päättäjien, maanomistajien ja asukkaiden kanssa. Olemme läsnä paikkakunnalla läpi koko tuulivoiman elinkaaren, mikä antaa hyvät lähtökohdat vastuulliselle yhteistyölle. Sisäisesti ja kumppaneidemme kanssa noudatamme aina eettisten ohjeidemme ja hyvän hallintotavan mukaisia periaatteita.

 

Eettiset ohjeet

Agenda 2030

Ilmoituskanava

Blogi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Paula Mäkeläinen

Vastuullisuuspäällikkö

050 405 9940

paula.makelainen(@)hyotytuuli.fi