Tahkoluodon merituulipuiston laajennus

40
kpl
310
m
280
m
11-20
MW

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta. Kyseessä on Suomen ilmastotavoitteiden mukainen hanke, joka toteutuessaan tuottaa hiilineutraalia sähköenergiaa arviolta 1000–1900 GWh vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Hankkeen ympäristövaikutusten arviontimenettelystä on saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 21.6.2021.

Hankkeen viralliset YVA-sivut, joilta löytyvät mm. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä, sijaitsevat ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA.

Kaavoitus

Osayleiskaavan vuonna 2021 alkanut laadinta keskeytettiin ja aloitettiin maaliskussa 2022 uudelleen päätöksenteossa tapahtuneiden menettelyvirheiden vuoksi. Uuden kaavaprosessin vireilletulosta kuulutettiin 23.3.2022. Kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2022.

Porin kaupunginhallitus on päättänyt 22.8.2022 asettaa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahanketta koskevan osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 19 §).

Suunnitelma koskee enintään 40 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja suoraan tuulivoimaloiden rakentamista ohjaavana (MRL 77 a §).

Kaavaehdotus ja -selostus liitteineen ovat nähtävänä 1.9. – 30.9.2022 välisenä aikana Porin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu sekä palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13).

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä ennen nähtävänäoloajan päättymistä sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi, postiosoitteella Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai käyntiosoitteeseen Yrjönkatu 13 (Palvelupiste Porina).

Yleisötilaisuus

Yleisölle avoin vastaanottotilaisuus järjestetään maanantaina 19.9.2022 klo 14–18 Suomen Hyötytuuli Oy:n opastuskeskuksella (Merituulentie 1). Tervetuloa!

Virtuaalivideot

YVA-selostuksessa esitetyn hankesuunnitelman mukaisia havainnollistavia videoita on laadittu Aboa Maressa Wärtsilä Voyage (ent. Transas) -aluksenkäsittelysimulaattorilla. Videot ovat nähtävissä osoitteessa:

https://www.hyotytuuli.fi/simulaatiovideot (uudelleenohjaus YouTubeen).

 

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää meille viestin. Halutessasi voit myös jättää meille yhteystietosi.


Energiantuotanto

Polusjärven tuulipuisto

10 kpl / 4,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 0,00 MW

Jokelan tuulipuisto

12 kpl / 3,0 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,37 MW

Annankankaan tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,89 MW

Kuljunniemen tuulipuisto

9 kpl / 2,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 2,34 MW

Nikkarinkaarron tuulipuisto

10 kpl / 3,45 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 4,19 MW

Reposaaren tuulipuisto

7 kpl / 1-3,3 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,11 MW

Tahkoluodon merituulipuisto

11 kpl / 2,3-4,2 MW

Tuulipuiston energiantuotanto juuri nyt 1,59 MW